АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Обов'язковий аудит


Обов'язковим аудитом називають проведення незалежної перевірки стану бухгалтерської та фінансової звітності у випадках передбачених законодавством України, для підтвердження її достовірності.
За результатами проведеної перевівки Ви отримуєте:
 • Аудиторський висновок;
 • Звіт за результатами перевірки з переліком проблемних питань і рекомендаціями по їх усуненню.
ціна договірна*
Ініціативний аудит
Опис
Ініціативним аудитом є перевірка незалежним експертом стану бухгалтерської та фінансової звітності виключно за ініціативи суб'єкту господарської діяльності.
За результатами проведеної перевівки Ви отримуєте:
 • Аудиторський висновок;
 • Звіт за результатами перевірки з переліком проблемних питань і рекомендаціями по їх усуненню.
 • Оцінку фінансових результатів підприємства.
Податковий аудит
Опис
Основною ціллю проведення податкового аудиту є перевірка правильності нарахування та сплати податків, для уникнення штрафних санкцій, пов'язаних з податковим законодавством України.
За результатами проведеної перевівки Ви отримуєте:
 • Звіт та висновки за результатами проведеної роботи;
 • Рекомендації по усуненню виявлених помилок та оптимізації податкової системи компанії.
Трансформація фінансової звітності за МСФЗ
Опис
При трансформації фінансової звітності відбувається формування звітності відповідно до Міжнарожних Стандартів Фінансової Звітності шляхом перетворення звітності підготовленої за Положеннями (Стандартами) Бухгалтерського Обліку.
За результатами проведеної роботи Ви отримуєте:
 • Фінансову звітність оформлену відповідно до МСФЗ.
Аналіз фінансової діяльності підприєсмтва
Опис
Цей вид аналізу проводиться з метою діагностики та відображення реального стану бізнесу перед потенційними інвесторами або кредиторами і можливим залученням додаткових фінансових ресурсів. Ми Вам допоможемо:
 • Виявити ознаки кризових явищ на підприємстві, якщо такі існують;
 • Оптимізувати структуру фінансової звітності;
 • Визначити найбільш безпечні, з точки зору фінансового стану, шляхи розвитку підприємства для досягнення стратегічних цілей;
 • Максимізувати ринкову вартість підприємства.
Підтвердження Статутного фонду

Підтвердження ліквідаційного балансу


*Ціни на послуги залежать від об'єму роботи. За детальною інформацією натисніть "Замовити" або звертайтесь до наших консультантів